Keresztelés

A keresztség felvétele

Keresztény életünk a keresztség felvételével kezdődik, így válunk az egyház tagjává. A keresztséget maga Jézus Krisztus sürgette: “Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt. 28, 19-20)

Kisgyermekek esetén

  • Jelentkezés legalább egy hónappal a keresztelés időpontja előtt.

  • Első lépésként szükséges egy egyszerű adatlap kitöltése (a szülők és keresztszülők adatai, a gyermek születésének időpontja, név és védőszent választása).

  • Második lépésként időpontot kell egyeztetni a keresztelést végző pappal. Van-e konkrét elképzelés, ki keresztelje a gyermeket?

  • A keresztelésre való felkészítés legalább egy személyes találkozásból áll a szertartást végző pap és lehetőleg mindkét szülő, esetleg a keresztszülők részvételével. Jelentkezni már a baba megszületése előtt is lehet!

Nagyon fontos, hogy a keresztelést a gyermekek számára a szülők (vagy a gyámok) egyike személyesen kérje!

A keresztelés szentségét gyermekkorban csak akkor van értelme kiszolgálni, ha a keresztelésre vállalkozó pap a gyermek családjával történő személyes találkozás során meggyőződik arról, hogy a gyermeknek a családban van esélye a katolikus vallásban történő növekedésre.

A keresztelés a templomunkban vagy a kápolnáink egyikében történik.

A keresztelés előtt ajánlatos, hogy a szülők és a keresztszülők részesüljenek a kiengesztelődés (gyónás) szentségében.

Templomunk biztosít a keresztelésnél szükséges minden kelléket (fehér ingecskét, gyertyát és emléklapot is kap a baba).

Keresztszülő

A keresztszülő feladata, hogy a szülőknek segítségére legyen a gyermek katolikus nevelésében. Mivel a keresztszülő a gyermek számára az egyik legfontosabb példakép, az egyház elvárja, hogy olyan keresztszülőt válasszunk, akire a gyermek keresztény hitünk szempontjából is felnézhet. Természetesen csak megkeresztelt személy lehet keresztszülő, illetve aki már betöltötte legalább a 16-ik életévét.

Azok a kiszemelt keresztszülők, akik nem katolikus vallásúak, vagy nem voltak elsőáldozók, esetleg nem részesültek még a bérmálás szentségében, vagy párkapcsolatban élnek, ám nem szentségi házasságban, a keresztelőnél a keresztség tanúi lehetnek, ám ehhez is szükséges, hogy a gyermek mellett álljon még egy másik személy, aki a katolikus hagyományok értelmében példás keresztszülőként értelmezhető.

Felnőtt korban

Felnőtt személyek megkereszteléséhez szükséges, hogy a keresztelésre váró személy kellő ismeretekre és tapasztalatra tegyen szert az elkötelezett vallásos életről. A felkészítő időt nevezzük katekumenátusnak, a keresztelésre készülő személy pedig a katekumen. A felkészítő idő alatt a katekumen felvilágosítást kap a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás szentségének lényegéről, amelyeket a felnőttek keresztelésekor a pap rendszerint mind együtt szolgáltat ki. A ketekumenátus során a keresztelésre készülő rátekintést nyer a keresztény hit alapvető misztériumaira, mint amilyenek a további szentségek (házasság, a papi rend szentsége, a betegek kenete), illetve alapvető bevezetést kap a keresztény imaéletbe. A katekumenátus ideje legkevesebb egy év, rendszerint kettő. A felnőttkeresztelés időpontja többnyire húsvét ünnepének vigíliája, azaz nagyszombat este. A katekumenátusra személyesen lehet csak jelentkezni, a pap feladata egy megfelelő katekumen közösséget találjon az érdeklődő számára.

A keresztelést a szertartást végző pap gondosan anyakönyvezi templomunk keresztelési anyakönyvében, amit követően kis emléklapot is kiállít a család számára.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position