Szentségimádási csoportok

Mikor van templomunkban szentségimádás?

Csendes szentségimádások
Minden hónap első péntekén az esti 18 órai (nyári miserendben 19 órai) szentmise után.
Minden hétfőn az esti 18 órai (nyári miserendben 19 órai) szentmise után.

Vezetett szentségimádások
Minden csütörtökön az reggeli 8 órai szentmise után.

 

Mi az a szentségimádás?

A szentségimádás az eucharisztikus Krisztussal való találkozás sajátos módja, ami segít kibontani, átélni, és továbbadni Krisztus áldozatának gazdagságát. A szentségimádás személyes találkozás a szentségi Jézussal.

A szentségimádás alkalmával a hívő elmegy Jézushoz, Barátjához, Megváltójához, Jegyeséhez, Istenéhez, ki-ki úgy gondol rá, ahogy elsősorban ő maga átéli Jézust. A szentségimádásnak a lényege a személyes találkozás Jézus személyével. Jézus számára ünnep a találkozás. Ő mindegyikünket kimondhatatlanul nagyra értékel személy szerint, és nemcsak munkakapcsolatban akar lenni velünk, hanem közvetlen, személyes viszonyban. Amikor szentségimádásra megyünk, akkor nem valami ügy, program vezet bennünket, hanem a Jézussal való személyes találkozás a célunk. Szentségimádás alkalmával arra kell törekednünk elsősorban, hogy személyes találkozás jöjjön létre közte és köztünk. Az ő személye nyitott felénk, adni akarja magát nekünk. Fontos, hogy a mi személyünk is nyitott legyen befogadni az ő személyét, és nekiadni a miénket.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position