Közösségek

Don Bosco hittancsoport
Plébániai hittancsoportunk 2013 ősze óta működik, tagjai a plébániához kötődő felső tagozatos gyerekek közül kerültek ki. A tanév alatt heti rendszerességgel, csütörtök délutánonként találkozunk.
Néri Szent Fülöp hittancsoport
Hittancsoportunk az előző két hittancsoport sikerén felbuzdulva a 2014-es tanévvel kezdte meg működését a plébánián. Célunk a frissen elsőáldozott korosztály vallásos nevelése.
Énekkarok
Templomunkban 3 énekkar is működik: 4 szólamú vegyeskar, scola, gitáros énekkar.
Házas hittan
A házaspárok közössége 2013 szeptemberében indult. Alkalmainkat szeptembertől májusig minden hónap második szombatján a közösségi házban 16 órakor tartjuk.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position